Алфавітний покажчик кожного міста і села на Лемківщині (365)
(Після списку Юліяна Тарновича)

Абрамова (присілок) Душатин Полянчик
Андреївка Жарнова Порічне (присілок)
Андрушківці Ждиня Поруби
Балигород Жеґестів Посада Риманівська
Бальниця Жерденка Посада Яслиська
Балутянка Жерденка Вижня Перегонина
Баниця Жерденка Нижня Прелуки
Барвінок Жидівське Прибишів
Барич Заболотці Присліп
Баричка Завадка Прусік
Бахір Завадка Морохівська Пстружне
Бахлава Завадка Риманівська Пулави
Безмігова Завої Радошиці
Белхівка Загірє Радоцина
Береги Долішні Загочевє Райське
Березів Загутинь Ратнавиця
Береска Задвірє Репедь
Березниця Нижня Залуж Реґетів
Березниця Вижня Заршин Рибне
Березовець Заславє Рибник
Бережки Затварниця Риманів
Берест Збоїська Рихвалд
Биківці Зиндранова Рівне
Біла Вода Злоцьке Ріпник
Білична Зубенсько Роги
Більцарева Зубрик Розділє
Білянка Йодлівка Ропа
Близянка Ізби Ропиця Руська
Бліхнарка Іздебки Ропянка
Богуша Кальниця Ростайне
Бодаки Камяна Ростока Велика
Боднарка Камянка Рудавка Риманівська
Бонарівка Канчуга Рудавка Яслиська
Борівниця Карликів Ряшів
Бортне Квятонь Свіржова Руська
Босько Кінське Святківка
Бохня Климківка Святкова
Брезова Клопітниця Селиська
Брунари Вижні Команьча Семушова
Брунари Нижні Конечна Сенькова Воля
Буківсько Королева Руська Середнє Велике
Букова Королик Волоський Середнє Мале
Бяла Королик Польський Середнє Село
Ванівка Коросно Синів
Ванькова Корчин Сквіртне
Вапенне Костарівці Слобідна
Вара Котань Смерек
Вафка Котів Смереків
Великополе Крампна Смерековець
Вернеївка Красна Смеречна
Весела Кремяна Смільник
Вигнанка Криве Снітниця
Видра Крижівка Согорів Горішний
Вислік Вижній Криниця Согорів Долішниг
Вислік Нижній Куляшне Солинка
Вислочок Кунькова Солотвини
Висова Лабова Стежниця
Височани Лабовець Стефкова
Вишоватка Лази Сторожі Великі
Віжомля Лелюхів Сторожі Малі
Військо Липовець Страхотина
Вілька Лісько Стрвяжник
Вільхова Ліщини Ступниця
Вірхня Ліщовате Суковате
Вірхомля Велика Лішна Суровиця
Вірхомля Мала Лодина Сянік
Войкова Лопінка Сянічок
Волиця Лосє Тарнава
Волковиця Лубна Тарнавка
Воловець Луг Тарнів
Володжа Лукавиця Терка
Волосате Лукове Терстяна
Волтушева Маластів Тилич
Воля Вижня Манастир Тилява
Воля Нижня Манів Тирява Волоська
Воля Горянська Марківці Тирява Сільна
Воля Матіяшова Матієва Тисова
Воля Мигова Мацина Велика Тиханя
Воля Петрова Межибрід Токарня
Воля Постолова Милик Трепча
Воля Цеклинська Мисцева Туринсько
Вороблик Королівський Мичківці Угрин
Вороблик Шляхотський Мокре Улюч
Габлів Монастирець Устє Руське
Гамри Морохів Фаліївка
Ганьчова Мощанець Фльоринка
Гвоздянка Мохначка Вижня Фолюш
Гирова Мохначка Нижня Ходорівка
Гладишів Мочари Царинське
Глиниці Мриголод Цеклин
Гломча Мхава Цергова
Глудно Мшанна Чашин
Голучків Мушина Черемха
Горлиці Мушинка Чертеж
Гочев Надоляни Чертижне
Граб Небилець Чистогорб
Грабівниця Невістка Чорна Вода
Грибів Незнайова Чорне
Грозьова Новавесь Чорноріки
Гузелі Новий Санч Шимбарк
Гумниська Новиця Шкляри
Гута Крампська Новосільці Шляхтова
Гута Полянська Обарим Щавне
Ґольцова Одрехова Щавник
Дальова Ожанна Щавниця
Дарів Ольшаниця Юрівці
Дверник Ольхівці Яблониця Польська
Дзюрдзів Ольховець Яблониця Руська
Дидьова Опарівка Явірник
Дидня Павлокома Явірки
Динів Пакошівка Явірє
Добра Шляхотська Пантна Ялин
Долини Пельня Ясель
Должиця Перегримка Ясенів
Дошниця Передільниця Яслиська
Дошно Перунка Ясло
Дубрівка Писарівці Ястрабик
Дубрівка Польська Поворозник Ясюнка
Дубрівка Руська Полонна Ясьонка
Дуброва Поляни Мисцові Яшкова
Дудинці Поляни Суровичні Ячмир
Дукля Полянка